«Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» υλοποιεί 3 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2007 – 2013.

Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 120 ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου και του Δήμου Παύλου Μελά.

Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών (επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική, κατάρτιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, δικτύωση) οι οποίες θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας (μέσω απασχόλησης και επιχειρηματικότητας) 120 ανέργων.

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται από το ΚΕΚ Τεχνόπολις

  • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης 85 ωρών για 25 ωφελούμενους στο αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης - Βοηθητικό Προσωπικό Μονάδων Μαζικής Εστίασης».
  • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης 85 ωρών για 25 ωφελούμενους στο αντικείμενο «Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιομηχανίας – βιοτεχνίας τροφίμων».
  • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης 85 ωρών για 25 ωφελούμενους στο αντικείμενο «Εργατοτεχνίτες αλουμινίου και σιδήρου».