Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARCHICAD
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦ARCHICAD
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Βασικές έννοιες και εργαλεία μοντελοποίησης, Μέθοδοι μοντελοποίησης στον τρισδιάστατο χώρο,
♦Κατασκευαστικά και βοηθητικά παράθυρα εργασίας, Σχεδίαση με συντεταγμένες, Περιβάλλον εργασίας, μονάδες σχεδίασης, εργαλεία σχεδίασης, Επίπεδα 3D κοπής και 3d τομή-Αποθήκευση απόψεων-3D έγγραφο-Μέθοδος δημιουργίας αντικειμένων-Εργαλείο τομή – όψη
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Ειδικός ανάπτυξης τεχνικού σχεδίου με χρήση του προγράμματος ARCHICAD card
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Γραφεία Τεχνικών Μελετών, Αρχιτεκτονικά – διακοσμητικά Γραφεία και σε Τεχνικές-Κατασκευαστικές εταιρείες
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Τρισδιάστατης Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης με χρήση ARCHICAD

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές