ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ προτείνει στο πλαίσιο των προγραμμάτων Voucher: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» / «Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ολοκληρωμένες επαγγελματικές διαδρομές και  υλοποιεί αντικείμενα κατάρτισης σε όλους τους τομείς και τις ειδικότητες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τομείς, ειδικότητες, πιστοποιήσεις που σας προτείνουμε να αποκτήσετε σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας, κατηγορίες επιχειρήσεων και ειδικότητες θέσεων πρακτικής

 Επιλέξτε εκπαιδευτικό επίπεδο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

    Επιλέξτε Τομέα
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Προσωπικό Διοικητικής Στήριξης Επιχειρήσων
Προσωπικό Υποδοχής, Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Πελατών Επιχειρήσεων
Προσωπικό Πωλήσεων
   

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Αποθηκάριος
Προσωπικό Super Market – Πώλησης τροφίμων
   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Εργατοτεχνίτης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων                     
Εργατοτεχνίτης υδραυλικών εγκαταστάσεων                                                                                                          
Εργατοτεχνίτης διαφόρων κλάδων
Τεχνίτης μηχανικός οχημάτων – αυτοκινήτων
   

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Προσωπικό του κλάδου εστίασης – τροφίμων
Προσωπικό του κλάδου μαγειρικής– εστίασης                                                                                         
   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Κομμωτής/τρια
Αισθητικός
Προσωπικό διοικητικής στήριξης, υποδοχής & εξυπηρέτησης πελατών κέντρων αισθητικής – κομμωτηρίων και παροχής υπηρεσιών περιποίησης
   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ – ΤΕΙ  ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

   Επιλέξτε Τομέα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης και αποθεμάτων (LOGISTICS)
Πωλητής/τρια εμπορικού καταστήματος
Στέλεχος Μάρκετινγκ & Πωλήσεων με τη χρήση CRM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης και αποθεμάτων (LOGISTICS)
Σύμβουλος συστημάτων Ασφάλειας Υγιεινής Τροφίμων (HACCP) και Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005)
Στέλεχος Διοίκησης Λειτουργιών και Συστημάτων Παραγωγής – Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Στέλεχος Διαχείρισης Τεχνικού Έργου
Στέλεχος ηλεκτρονικής σχεδίασης τεχνικών έργων
Στέλχος τρισδιάστατης αρχιτεκτονικής σχεδίασης με χρήση ARCHICAD
Στέλεχος τρισδιάστατης αρχιτεκτονικής σχεδίασης με χρήση 3Dstudio MAX
Στέλεχος υποστήριξης και διαχείρισης έργων και μελετών με χρήση GIS
Στέλεχος οργάνωσης εργοταξίου κτιριακών και τεχνικών έργων
Στέλεχος διαχείρισης συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών
Στέλεχος συντήρησης εξοπλισμού παραγωγικών μονάδων
Τεχνικός ασφαλείας και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
Στέλεχος σχεδιασμού και επίβλεψης κατασκευής έργων εξοικονόμησης ενέργειας
Στέλεχος περιβαλλοντικού σχεδιασμού – Διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων
Στέλεχος σχεδιασμού & εκπόνησης ενεργειακών μελετών & επιθεωρήσεων
Τεχνικός οικολογικής δόμησης και βιοκλιματικών εφαρμογών
Τεχνικός σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων
Στέλεχος σχεδιασμού και υποστήριξης έργων αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας
   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξτε Ειδικότητα
Αισθητικός
Προσωπικό διοικητικής στήριξης, υποδοχής & εξυπηρέτησης πελατών κέντρων αισθητικής και παροχής υπηρεσιών περιποίησης