ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή πτυχιούχος παιδαγωγικών-φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΝΕΣΤΗ Π. ΣΟΦΙΑ
«ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ»
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   3 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών &
πτυχιούχοι σχολών Υγείας, Λογοθεραπευτών και άλλων συναφών σπουδών
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 
ΣΤΕΠΑΝΗ ΤΟΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
«Παιχνιδοκαμώματα»
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος σχολών Υγείας,
ή ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών
ή πτυχιούχος παιδαγωγικών-φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών
ή πτυχιούχος παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής
ΣΤΕΠΑΝΗ ΤΟΝΑ 
ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 1 Στέλεχος Τεχνικού Τμήματος & Διαχείρισης Τεχνικού Έργου  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ή άλλος πτυχιούχος πολυτεχνικών σχολών  ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Σχολών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή άλλων συναφών  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Νομικών- Οικονομικών Σπουδών ή
Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών 
 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Νομικών- Οικονομικών Σπουδών ή
Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών 
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Νομικών- Οικονομικών  Σπουδών ή
Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών
ή παιδαγωγικών φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών
ΓΚΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΑΜΕΤ ΤΣΑΟΥΣ ΙΜΠΡΑΗΜ - ΣΑΡΗ ΜΑΧΜΟΥΤ ΙΡΦΑΝ Ο.Ε. «ΟΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1 Στέλεχος Τεχνικού Τμήματος & Διαχείρισης Τεχνικού Έργου   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλος πτυχιούχος πολυτεχνικών σχολών ΟΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΒ ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, παιδαγωγικών σχολών   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ  ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ 
ΖΑΠΑΝΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ 1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
 ΖΑΠΑΝΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή Πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών   ΒΑΝΙΔΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ   1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή Πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών ΕΠΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΚΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MD, MSc, FEBU ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ  1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ΤΑΚΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
LASER MEDICARE ΙΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Κέντρου Αδυνατίσματος-Αισθητικής  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Αισθητικής, Υγείας ή άλλων συναφών σπουδών  LASER MEDICARE 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΠΛΟΥΧΟΣ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1  Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΜΠΛΟΥΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΕΜΗΝ ΝΑΖΗΦ ΜΕΡΙΕΜ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  1  Υπάλληλος Κέντρου Λογοθεραπείας Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  κοινωνικών- ανθρωπιστικών σπουδών ή παιδαγωγικών-φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών ΕΜΗΝ ΝΑΖΗΦ  
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών  σπουδών
ή παιδαγωγικών-φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ   2 Στελέχη Τεχνικού Τμήματος & Διαχείρισης Τεχνικού Έργου  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, πολυτεχνικών σχολών   ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
4 Υπάλληλοι Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών ΑΒΕΤΕΘ 
1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανεξαρτήτου ειδικότητας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Συμβολαιογραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Νομικών Σπουδών ή Πτυχιούχος κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών  ΤΕΡΖΙΔΗΣ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
(ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Οικονομίας – Διοίκησης  ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χαρ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Φαρμακείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  ανθρωπιστικών-κοινωνικών ή παιδαγωγικών σπουδών ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Ν. ΑΓΟΡΑΣ -Α. ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ -Φ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ -Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ -Μ. ΣΒΙΝΤΡΙΔΟΥ $ ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ φιλολογικών ή φιλοσοφικών σπουδών ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Φυσικομαθηματικών Σχολών  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΠΟΡΔΕΖΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Φιλολογικών ή Φιλοσοφικών Σχολών ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΝΙΖΑΜ ΜΕΜΕΤ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Παιδαγωγικών ή άλλων Φιλολογικών ή Φιλοσοφικών Σχολών  ΝΙΖΑΜ ΜΕΜΕΤ 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   1 Υπάλληλος Τεχνικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ πολυτεχνικών σχολών  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ Α. ΕΛΒΙΝΤΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  ανθρωπιστικών-κοινωνικών ή παιδαγωγικών σπουδών ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ Α. ΕΛΒΙΝΤΑ 
ΠΑΛΕΣ ΦΥΔΑΝΗΣ «ACTION CLUB» ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης γυμναστηρίου Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Φυσικής Αγωγής  ΠΑΛΕΣ ΦΥΔΑΝΗΣ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ»  ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 Στελέχη Τεχνικού Τμήματος & Διαχείρισης Τεχνικού Έργου  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή άλλος πτυχιούχος πολυτεχνικών σχολών  ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ 
ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Φαρμακείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών   ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  1 Στελέχη οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Γεωπονικών Σχολών  ΚΡΟΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  1 Υπάλληλος Τεχνικού Γραφείου  Πτυχιούχος Πολυτεχνικών Σχολών ή  Σχολών Γεωλογίας, Τοπογραφίας  ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΦΟΙ ΤΑΡΝΑΝΑ Ο.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1  Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΤΑΡΝΑΝΑ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. – ΜΗΤΚΟΥ Χ. Ο.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ GG» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ παιδαγωγικών σπουδών ή ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης γραφείου παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Νομικών, Οικονομικών Σπουδών, ή
κοινωνικών- ανθρωπιστικών σπουδών
ή παιδαγωγικών - φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΡΩΜΑΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών  ΡΩΜΑΝΑ 
ΔΡΙΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΣΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 1 Υπάλληλος Ιατρείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών ΔΡΙΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΣΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Νομικών, Οικονομικών, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή παιδαγωγικών φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας  ΘΕΟΜΗΤΩΡ 
ΜΑΡΙΑ Σ. ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
ΜΑΡΙΑ Σ. ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗ 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ «RODOPI CHANNEL» ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή
ανθρωπιστικών-κοινωνικών  σπουδών ή φιλολογικών-φιλοσοφικών σπουδών
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ» ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή
Πτυχιούχοι φιλολογικών-
φιλοσοφικών σπουδών ή ανθρωπιστικών –κοινωνικών σπουδών
ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ 
ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ Σ.- ΜΑΔΕΝΗ Α. Ο.Ε. «ΑΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Οικονομίας Διοίκησης ή άλλοι πτυχιούχοι ανεξαρτήτου ειδικότητας ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ 
2 Στελέχη οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Γεωπονικών Σχολών ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ  
 ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών    ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ
ΟΡΤΑΚΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ «KINDERLAND» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ)  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, παιδαγωγικών σπουδών κύρια προσχολικής αγωγής  ΟΡΤΑΚΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ κ.ά.  2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας & Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «ΠΕΡΠΑΤΩ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Οικονομίας Διοίκησης ή άλλοι πτυχιούχοι ανεξαρτήτου ειδικότητας   ΠΕΡΠΑΤΩ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ παιδαγωγικών ή άλλων φιλολογικών φιλοσοφικών σπουδών ή ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τεχνικής εταιρείας Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Πολυτεχνικών Σχολών ή Πολιτικών Δομικών Έργων κ.ά.
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε.
«ΑΙΜΟΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τεχνικής εταιρείας Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Πολυτεχνικών Σχολών ή Πολιτικών Δομικών Έργων κ.ά.
Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε. 
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
παιδαγωγικών ή άλλων φιλολογικών φιλοσοφικών σπουδών ή πτυχιούχος ανεξαρτήτου ειδικότητας
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
«Ο ΜΟΡΜΟΛΗΣ»
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΘΡΑΚΕΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, CD κ.ά.
1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος παιδαγωγικών σχολών ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ
ανεξαρτήτου ειδικότητας
 ΑΙΧΜΗ Α.Ε.
ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ
ανεξαρτήτου ειδικότητας
ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
παιδαγωγικών ή άλλων φιλολογικών φιλοσοφικών σπουδών
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Νομικών, Οικονομικών, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή παιδαγωγικών φιλολογικών – φιλοσοφικών σπουδών
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
παιδαγωγικών ή άλλων φιλολογικών φιλοσοφικών σπουδών
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομίας-Διοίκησης, ή ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Οικονομίας-Διοίκησης ή άλλος πτυχιούχος ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ παιδαγωγικών σπουδών, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΑΒΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΩΝ –ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ κ.ά. 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομίας Διοίκησης ή άλλων συναφών σπουδών ή ανθρωπιστικών ή κοινωνικών σπουδών
ΑΒΤΖΗ ΟΣΜΑΝ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων χωρών  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 1 Υπάλληλος Ιατρείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  Πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΙΜ ΧΑΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης φυσικοθεραπευτηρίου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ΦΕΙΜ ΧΑΚΑΝ 
ΣΥΡΜΩ ΜΩΪΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1 Υπάλληλος Φαρμακείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών  ΣΥΡΜΩ ΜΩΪΔΟΥ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Ο.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1 Υπάλληλος Φαρμακείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή πτυχιούχος ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή παιδαγωγικών σπουδών ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΥΝ.ΦΑ.Ρ. ΣΥΝ.ΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, νοσηλευτών, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1 Υπάλληλος Φαρμακείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, νοσηλευτών, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 1 Υπάλληλος Ιατρείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών  ή
παιδαγωγικών - φιλολογικών -φιλοσοφικών σπουδών
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ 
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Σχολής Οικονομίας Διοίκησης ή άλλων  συναφών σπουδών
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ 
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή άλλων συναφών σπουδών
 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών ή άλλοι πτυχιούχοι θετικών επιστημών ανεξαρτήτου ειδικότητας
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ 
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Σ. – ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ Μ. Ο.Ε.
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ –ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ κ.ά. 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 
ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ  
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 
ΛΟΨΙΔΗΣ Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Γεωπονικών Σχολών
ΛΟΨΙΔΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τεχνικής εταιρείας Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Πολυτεχνικών Σχολών
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κ.ά 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης εταιρείας τεχνολογικών εφαρμογών Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Πολυτεχνικών Σχολών & Σχολών Πληροφορικής
ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 Υπάλληλος Τεχνικού Γραφείου Πτυχιούχος Πολυτεχνικών Σχολών ή
Σχολών Γεωλογίας, Τοπογραφίας
ΜΟΛΛΑ 
ΦΥΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Γεωπονικών Σχολών
ΦΥΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 Υπάλληλος Τεχνικού Γραφείου Πτυχιούχος τμημάτων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
I-MAGIC ΜΠΑΛΤΖΑΚΑΣ Θ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Στέλεχος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνολογικών εφαρμογών-πληροφοριακών συστημάτων-λογισμικών Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, τμημάτων πληροφορικής ή άλλων συναφών τεχνολογικών εφαρμογών  
ΧΟΤΖΑ ΑΤΝΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κ.ά 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης εταιρείας τεχνολογικών εφαρμογών Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Σχολών Πληροφορικής
ΧΟΤΖΑ ΑΤΝΑΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Γεωπονικών Σχολών
 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΥΚΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1 Στέλεχος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Τεχνικού Τμήματος Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχολής  τεχνολογικών εφαρμογών και άλλων συναφών τμημάτων ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΥΚΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, νομικών ή ανθρωπιστικών – κοινωνικών ή φιλοσοφικών σπουδών ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1 Στελέχη οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Γεωπονικών Σχολών ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 
ΧΑΛΗΛ ΧΑΣΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομίας Διοίκησης ή άλλων συναφών σπουδών ή πτυχιούχος ανεξαρτήτου ειδικότητας
ΧΑΛΗΛ ΧΑΣΑΝ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1 Υπάλληλος Οικονομικού τμήματος και Λογιστηρίου επιχείρησης Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομίας Διοίκησης ή άλλων συναφών σπουδών
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Υπάλληλος Δικηγορικού Γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, νομικών, ανθρωπιστικών – κοινωνικών σπουδών ή φιλολογικών -φιλοσοφικών σπουδών ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕΒΕ «ΕΛΙΝΑ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ – ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 1 Στελέχος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών παραγωγής Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, τμημάτων σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΛΙΝΑ
Ι ΜΠΑΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Στελέχος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών γεωπόνων Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ
Γεωπονικών Σχολών
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ  ΧΑΪΔΩ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1 Στελέχος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης τμήματος τεχνικών συμβουλών γεωπόνων Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ
Γεωπονικών Σχολών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ  ΧΑΪΔΩ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΜΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας 
 ΜΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΥΙΟΙ Χ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης   Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας ΥΙΟΙ Χ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ Ο.Ε. 
ΔΕΛΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΔΕΛΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης κτηνοτροφικής μονάδας  Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ  Σχολών Ζωικής Παραγωγής  ΚΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών 
 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ   1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΕΛΠΙΝΙΚΗ Γ. ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
ανεξαρτήτου ειδικότητας 
 ΕΛΠΙΝΙΚΗ Γ. ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ
ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ  1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών  ΑΛΚΥΟΝΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Φ. ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή  
πτυχιούχος ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών ή
ανεξαρτήτου ειδικότητας 
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗ - ΚΡΑΛΛΗ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1  Υπάλληλος Διαφημιστικού γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Εμπορίας και Διαφήμισης ΠΡΟΒΟΛΗ - ΚΡΑΛΛΗ 
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «ΧΙΟΝΑΤΗ» ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Παιδικού Σταθμού  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών ΧΙΟΝΑΤΗ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ π.δ.κ.α.   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ  1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών 
 ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΥΡΓΕΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
«ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ»
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Νηπιαγωγείου -Βρεφονηπιακού Σταθμού  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών ΚΥΡΓΕΛΑΝΗ  
ΤΣΙΒΓΕΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών 
ΤΣΙΒΓΕΝΙΔΟΥ  
ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   1 Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών 
ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ 
Ε.ΤΡΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   3 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Βρεφονηπιακού Σταθμού  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών  Ε.ΤΡΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  1 Υπάλληλος Κέντρου Λογοθεραπείας  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών προσχολικής αγωγής ή λοιπών παιδαγωγικών σχολών   ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  1  Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
Ε.Α.Σ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας  Ε.Α.Σ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών ή πτυχιούχος ανεξαρτήτου ειδικότητας 
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1  Υπάλληλος Διαφημιστικού γραφείου Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών ή πτυχιούχος ανεξαρτήτου ειδικότητας 
ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Χ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Ο.Ε.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Χ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Ο.Ε. 
ΖΩΗ Π. ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 Υπάλληλος Ιατρείου   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλων συναφών σπουδών  ΖΩΗ Π. ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ Δ. ΑΛΕΚΙΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, Σχολών Υγείας ή Ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΟΛΓΑ Δ. ΑΛΕΚΙΔΟΥ 
ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1 Υπάλληλος Ιατρείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας  ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 
ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΑΜΠΑ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1 Υπάλληλος Τεχνικού Γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ πολυτεχνικών σχολών  ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΑΜΠΑ 
ΖΕΜΑΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  1  Υπάλληλος Λογιστικού γραφείου  Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ανεξαρτήτου ειδικότητας ΖΕΜΑΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΝΟΤΑ ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΥ   1 Υπάλληλος οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής στήριξης   Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ,
Οικονομικών Σχολών
ή Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Σπουδών ή άλλων συναφών σπουδών
ΝΟΤΑ ΑΘΗΝΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr

oaed espa