ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» & «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕ» 

Στις 23/07/2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα (ημέρες ασφάλισης όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα (ημέρες ασφάλισης όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ το οποίο θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος, έχουν ωφεληθεί δράσεων σε «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες -ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 24/07/2014.

Εάν είστε ιδιωτική επιχείρηση και ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε ολοκληρωμένα για τα οφέλη του Προγράμματος και να υποστηριχθείτε στις διαδικασίες υπαγωγής αίτησης δείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες