Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Παροχές

 • Δωρεάν on-line Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του ΚΕΚ για e-learning/τηλεκατάρτιση, σε πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν και σε χρόνο που επιλέγεις εσύ.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης ποικίλων Επαγγελματικών Εξειδικεύσεων και Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς.  

Υποστήριξη για Ανεύρεση Εργασίας  

 • Η Μονάδα Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ, θα σε υποστηρίξει ολοκληρωμένα για να βρεις εργασία και να προσληφθείς μετά τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης.

Παροχές που δικαιούσαι, με βάση τους όρους της πρόσκλησης και της επιταγής εισόδου σου στην αγορά εργασίας

 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση και επίδομα 400 €
 • 500 ώρες πρακτική άσκηση, εντός 5 μηνών, σε επιχειρήσεις και με επίδομα 2.000 € για αποφοίτους Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ ή 2.300€ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

 1. ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 2. Εύκολη πρόσβαση στις δομές κατάρτισης (έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού και στην αφετηρία-τέρμα των λεωφορείων ΟΑΣΘ)
 3. Έμπειροι Εκπαιδευτές Θεωρίας με πολύχρονη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία
 4. Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα εκπαιδευτικά-εποπτικά μέσα και εξοπλισμό
 5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ & ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΣΠΑ