Εγγυημένη Επιτυχία!


Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

h y
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 3 ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 4 ΕΝΌΤΗΤΕΣ
 • Επεξεργασία Κειμένου,
 • Υπολογιστικά Φύλλα,
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

 Κόστος 150 Ευρώ.

 Η τιμή περιλαμβάνει

 • Εκπαίδευση
 • Κόστος εξετάσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα,
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις

Κόστος 180 Ευρώ.

 Η τιμή περιλαμβάνει

 • Εκπαίδευση
 • Κόστος εξετάσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη
τηλ.: 25310 27123