Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) πληθυσμού

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Πράξη 2,  Άξονας Προτεραιότητας «11: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων πληθυσμού (ΕΚΟ),
με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.31752/ΟΙΚ.5.19503 εγκριτική απόφαση, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα προκατάρτισης και κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 2. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  του Άξονα Προτεραιότητας «11: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».Τα προγράμματα προκατάρτισης-κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι:

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στον δήμο  Θεσσαλονίκης, χρόνος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2014-Ιούλιος 2014
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Μετανάστες - Παλιννοστούντες - Μακροχρόνια άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στον δήμο Θεσσαλονίκης, χρόνος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2014-Ιούλιος 2014
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Μετανάστες  - Παλιννοστούντες - Μακροχρόνια άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στον δήμο Σκύδρας, χρόνος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2014-Ιούλιος 2014
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Μετανάστες - Παλιννοστούντες - Μακροχρόνια άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στον δήμο Εορδαίας, χρόνος υλοποίησης: Μάιος 2014 - Οκτώβριος 2014
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο – άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στον δήμο  Αθηναίων, χρόνος υλοποίησης: Μάιος 2014 - Οκτώβριος 2014
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Πληροφορίες: στη διεύθυνση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 – Βαλκανικό Κτίριο, Είσοδος Αριστοτέλης, Ισόγειο
Ώρες επικοινωνίας: 15:00 –20:00               
Τηλ. 2310 556602  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα πρώτα 2 Προγράμματα: 27/1/2014. Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών