Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση & Λειτουργία Μονάδων Περίθαλψης & Αποκατάστασης
♦Διαχειριστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες - Σύνταξη εκθέσεων και ενημέρωση αρχείων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Θεραπευτικές υπηρεσίες και σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης
♦Ειδικός εξοπλισμός – Συστήματα υψηλής τεχνολογίας
♦Κοινωνική στήριξη και δημιουργική απασχόληση, Παροχή υπηρεσιών ατομικής υγιεινής, Φροντίδα χώρου
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας
♦Ψυχολογία ασθενών και συγγενών-συνοδών,  Ψυχολογία αποκατάστασης
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Certified First Aid Provider - Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών cfap
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων , Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια
Μονάδες φιλοξενίας και περίθαλψης ηλικιωμένων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Νοσηλευτής/τρια
Φυσικοθεραπευτής/τρια

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές