1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΧΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΜΑRKETING, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) – Αφορά πρόγραμμα για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
  2. ΥΠΟΔΟΧΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Αφορά πρόγραμμα για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – Αφορά πρόγραμμα για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  4. ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  – Αφορά πρόγραμμα για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.