Σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα απολυμένων ατόμων της εταιρείας SPRIDER STORES A.E. καθώς και νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι είναι:

 • 761 απολυμένα άτομα της ην εργαζόμενοι της εταιρείας SPRIDER STORES A.E.
 • 550 νέοι άνεργοι, ηλικίας κάτω των 30 ετών (15 – 29 ετών), που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης [NEET΄S: NotinEmployment, Education, Training].
ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε απολυμένους της SPRIDERSTORES AE και ανέργους(NEET’s)να μετέχουν σε εξειδικευμένες ενέργειες, όπως:  
Επαγγελματική συμβουλευτική
Κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε 25 συνεδρίες ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η ενέργεια περιλαμβάνει, τα εξής στάδια:

 • Προστάδιο– Πληροφόρηση για τους NEETS
 • Α.1. Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
 • Α.2. Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
 • A.3. Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Α.4. Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
 • Α.5. Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων

Κατάρτιση
Κάθε ωφελούμενος θα ενταχθεί σε μία από τις κάτωθι 2 επιμέρους ενέργειες, με βάση το Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του
Β1.Επαγγελματική Κατάρτιση, διάρκειας 300 ωρών, για 1.100 ωφελούμενους
Β2.Εξειδικευμένη κατάρτιση – Επιμόρφωση,  για 211 ωφελούμενους
Επιδότηση κινητικότητας
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας προβλέπεται η χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη κατά προσέγγιση 100 ωφελούμενων για τους οποίους θα διαπιστωθεί η επιθυμία, ικανότητα και δυνατότητα μετεγκατάστασης για ένταξη στην αγορά εργασίας.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τα επιδόματα που θα λάβει κάθε ωφελούμενος δικαιούχος της δράσης, θα ανέρχεται στα:

 • 1.250 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), για τη συμμετοχή στις 25 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • 1.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Για τις περιπτώσεις εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης, το ποσό που παρέχεται ανά άτομο είναι 4.000 € (αφορά κόστος συμμετοχής σε εξειδικευμένη κατάρτιση)
 • Για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, κινητικότητας (εξεύρεση εργασίας σε άλλο τόπο), προβλέπεται το ποσό των 2.000 €,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος

Το έργο, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει στις πιστοποιημένες αίθουσες μας:

 • Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2310 556602 &
 • Βασ. Γεωργίου 7,  κοντά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 830005