Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Λογισμικά και εφαρμογές διαχείρισης έργου -MS PROJECT (Περιβάλλον & εργαλεία εφαρμογής, Καταχώρηση & οργάνωση εργασιών, Καταχώρηση πόρων & στοιχείων κόστους, Παρακολούθηση προόδου κλπ), Μέθοδος διαχείρισης έργων PRINCE2 (Projects in Controlled Environments, version 2)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Χαρακτηριστικά και είδη των έργων, Σχεδιασμός Έργου (πλάνο υλοποίησης), Χρονικός Προγραμματισμός Έργου, Οργανωτικός σχεδιασμός - Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
♦Σχεδιασμός ποιότητας έργου (Quality planning), Διαχείριση κινδύνου – Risk Management
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας, Διαχείριση επικοινωνιών – Αναφορές πορείας υλοποίησης έργου
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Βιομηχανικές μονάδες, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εταιρείες πληροφορικής, μάρκετινγκ, έρευνας & ανάπτυξης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής

Στέλεχος Διαχείρισης Έργου (Project Management)

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές