Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2014, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα www.sete-voucher.gr , 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος.
Πίνακες αποτελεσμάτων, για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ μέχρι 29 ετών: http://www.sete-voucher.gr/uresults
Πίνακες αποτελεσμάτων για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών: http://www.sete-voucher.gr/sresults
Οι επιτυχόντες θα πρέπει μέχρι 30 Απριλίου 2014 (30/04/2014) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Αν είστε νέοι επιτυχόντες επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ,  τηλ. 2310 556602-4