Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Λογισμικό προγραμματισμού των PLC - γλώσσες (LAD, STL, FBD)
♦Εφαρμογές βιομηχανικών αυτοματισμών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Βασικές αρχές λειτουργίας των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC)
♦Βασικές αρχές προγραμματισμού - δομή προγράμματος
♦Πρωτόκολλα PLC  – Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (ASI, Profibus, Industrial Ethernet,Profinet)
♦Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας, Διαχείριση επικοινωνιών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Παραγωγικές μονάδες με τμήματα προγραμματισμού/ελέγχου παραγωγής, Εταιρείες σχεδιασμού συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού & συστημάτων προγραμματισμού/ελέγχου παραγωγής και συντήρησης, Επιχειρήσεις βιομηχανικών αυτοματισμών, αισθητήρων κλπ
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος διαχείρισης συστημάτων  Βιομηχανικών Αυτοματισμών με PLC και SCADA

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές