Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦MS Project (Περιβάλλον & εργαλεία εφαρμογής, Project Plan, Οργάνωση εργασιών σε φάσεις, υπολογισμοί διάρκειας εργασίας, χρήση γραφήματος Gantt, εκτέλεση ανάλυσης PERT, διαμόρφωση σεναρίων, δημιουργία αναφορών, καταχώρηση πόρων & στοιχείων κόστους)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση κατασκευαστικών/τεχνικών επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές  του μάνατζμεντ
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Δομική ανάλυση τεχνικού έργου, Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού - Γραμμικό χρονοδιάγραμμα (Gantt) - Χρονοδιάγραμμα προμηθειών - Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method) - Τεχνική Pert
♦Οικονομικές μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης τεχνικών έργων , Διαχείριση Κινδύνου: προσδιορισμός, ανάλυση, εκτίμηση, μείωση, έλεγχος ρίσκου
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Σχεδιασμός ποιότητας έργου (Quality planning) - Έλεγχος & Πλάνο ποιότητας έργου
♦Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών  
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικές, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις που υλοποιούν τεχνικά και κατασκευαστικά έργα (οικοδομικά, έργα οδοποιίας – υποδομών, γεωτεχνικά, συγκοινωνιακά, ηλεκτρομηχανολογικά, κ.α)
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Διαχείρισης Τεχνικού Έργου

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές