Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (τηλεκατάρτιση / e-learning)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Θεσμικό πλαίσιο, κατηγορίες και χαρακτηριστικά οργανισμών δια βίου μάθησης   
♦Βασικές αρχές και διαδικασίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών δια βίου μάθησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
♦Συστήματα πιστοποίησης συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας των οργανισμών δια βίου μάθησης
♦Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema

Πιστοποιημένος Ειδικός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών cphs

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κολλέγια
Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φορείς Δια Βίου Μάθησης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων δια βίου μάθησης

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές