Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στο marketing ( Google Adwords,Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, social Media Monitoring, On Line PR, διαφημιστική καμπάνια σε social sites, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων 
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Marketing Plan, Έρευνα αγοράς, Στρατηγικές δημιουργίας και διαχείρισης Brand
♦Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Τεχνικές και εργαλεία προβολής στο Διαδίκτυο, Social Media
♦Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου cec

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαδικτυακού Μάρκετινγκ cimp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων με οργανωμένα τμήματα μάρκετινγκ  και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Υποστήριξης Μάρκετινγκ, Προβολής και Διαφήμισης μέσω Διαδικτυακών Εφαρμογών και Εργαλείων (e-Μarketing)
Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές