Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών - Εφαρμογές μεθόδων-λογισμικών πακέτων χρονικού προγραμματισμού έργων    
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Σχεδιασμός ποιότητας έργου (Quality planning) - Έλεγχος & Πλάνο ποιότητας έργου
♦Βασικές έννοιες διαχείρισης τεχνικών έργων, Νομοθετικό πλαίσιο των έργων
♦Παραγωγή έργου, Σύγχρονες μέθοδοι Οργάνωσης – Προγραμματισμού Έργων     
♦Στοχαστικά δίκτυα (PERT) - Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού - Γραμμικό χρονοδιάγραμμα (Gantt) - Χρονοδιάγραμμα προμηθειών - Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method).
♦Βελτιστοποίηση κόστους & μέσων παραγωγής
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία , Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις  Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικές, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις που  υλοποιούν τεχνικά και κατασκευαστικά έργα διαφόρων κατηγοριών (οικοδομικά, έργα οδοποιίας – υποδομών, γεωτεχνικά,συγκοινωνιακά, ηλεκτρομηχανολογικά, κ.α)
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος οργάνωσης εργοταξίου κτιριακών & τεχνικών έργων
Τεχνολόγος δομικών έργων και έργων υποδομής Μηχανικός – Πολιτικός Μηχανικός -Τεχνολόγος Μηχανικός κατασκευαστικών έργων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές