Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΕΙΩΝ &  ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ,
♦Διαχείριση πελατολογίου με χρήση Η/Υ / Συστήματα CRM – Διαχείριση πελατών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση & Λειτουργία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Αισθητικής-Κοσμετολογίας, Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Περίθαλψης & Αποκατάστασης κ.ά.
♦Διαχειριστικές & υποστηρικτικές εργασίες
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών - Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων,
♦Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις. Τεχνικές επικοινωνίας , Ψυχολογία πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema 
Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας cps

Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ccu

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων, Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Γραμματειακή & Διοικητική Στήριξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας-φροντίδας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές