Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access),
♦Διαχείριση πελατολογίου με χρήση Η/Υ / Συστήματα CRM – Διαχείριση πελατών
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Βασικές αρχές οργάνωσης & λειτουργίας επιχειρήσεων,
♦Διαχειριστικές & υποστηρικτικές εργασίες-ενημέρωση αρχείων λειτουργιών επιχείρησης . Αλληλογραφία, επιστολογραφία, αρχειοθέτηση
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών : διαχείριση ολικής ποιότητας (TQM)
♦Πελατοκεντρική φιλοσοφία στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Υπηρεσίες υποδοχής πελατών - Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων
♦Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις. Τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογίας πελατών
♦Αντιμετώπιση προβλημάτων, Πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών ccse

Πιστοποιημένος Πωλητής csp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τμήματα υποδοχής, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία-ομορφιά, ασφάλειες, διαχείριση ακινήτων/μεσιτικά γραφεία, άλλες επαγγελματικές-επιστημονικές δραστηριότητες, τηλεπικοινωνίες), Κάθε είδους επιχείρηση, εμπορική, μεταποιητική, παροχής υπηρεσιών, εστίασης που εφαρμόζει προσωπικές πωλήσεις
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Υπάλληλος Υποδοχής, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών
Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές