Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Μεθοδολογία χρήσης του Η/Υ στη Συντήρηση – Παραδείγματα
♦Επιλογή Συστήματος μηχανογράφησης (Computerize Maintenance Management System-CMMS)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Εισαγωγή στη Συστηματική Συντήρηση, Λειτουργικά Συστήματα Συντήρησης στην πράξη
♦Οργάνωση και Διοίκηση της Συντήρησης (Maintenance Management)
♦Σύγχρονες τάσεις συντήρησης (Risk analysis), T.P.M. (Total Productive Maintenance), Συντήρηση με βάση την αξιοπιστία [Reliability Centered Maintenance (R.C.M.)]
♦Προσεγγίσεις της Συντήρησης [Λειτουργία ως τη Βλάβη (Breakdown Maintenance)
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας, Διαχείριση επικοινωνιών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας cqmo
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Παραγωγικές μονάδες με τμήματα προετοιμασίας/προγραμματισμού/ελέγχου παραγωγής και συντήρησης  εξοπλισμού,
Ιδιωτικές εταιρείες σχεδιασμού συστημάτων προγραμματισμού/ελέγχου παραγωγής και συντήρησης
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Συντήρησης  Εξοπλισμού Παραγωγικών Μονάδων

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές