εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΔΒΜ2-ΚΕΚΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε. διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»,
με πιστοποίηση του ΕΦΕΤ
ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ασχολούνται με χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσειςπαρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια, κ.ά.)
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Τι αφορά το πρόγραμμα

Αφορά πρόγραμμα κατάρτισης απλών χειριστών, διάρκειας 10 ωρών, στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» - Πρόγραμμα Επιπέδου 1. ,
Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, της παραγωγής ασφαλών προϊόντων και της προστασίας του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΦΕΤ είναι:

1η ημέρα (5 ώρες) : 2η ημέρα (5 ώρες):
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή &συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Πιστοποίηση – επίσημη βεβαίωση του ΕΦΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των 10 ωρών, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγονται από τον ΕΦΕΤ. Οι επίσημες βεβαιώσεις πιστοποίησης εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και αποστέλλονται στους δικαιούχους.

Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης

Κόστος εγγραφής-συμμετοχής: 70€ ανά καταρτιζόμενο
Από το παραπάνω ποσό, τα 40 ευρώ αφορούν το κόστος της εκπαίδευσης και τα 30 ευρώ το παράβολο για τις εξετάσεις πιστοποίησης που καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες πριν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 801 1155660

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Δυτική Θεσ/νίκη, περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού :  Γιαννιτσών 31,
τηλ.: 2310 556602, φαξ: 2310 550189
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ανατολική Θεσ/νίκη, Στάση Ευζώνων, πλησίον Δημαρχείου: Βασ. Γεωργίου 7,
τηλ.: 2310 830005, φαξ: 2310889745
ΚΟΜΟΤΗΝΗ : Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη, τηλ.:  25310 27123, φαξ: 25310 70665
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Δημοκρατίας 103, τηλ.: 24630 80037, φαξ: 24630 54167
ΣΚΥΔΡΑ : Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Τηλ. 23810 82306, φαξ: 23810 51960

ΑΘΗΝΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ  210 2111425
ΚΙΛΚΙΣ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 23410 27394
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 24670 29895

Πανελλαδικός αριθμός: 801 1155660 (Αστική χρέωση) /
e-mail :