(σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης)
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, θα περιλαμβάνει:
     Θεματικές ενότητες διάρκειας 24 ωρών, υποχρεωτικά τις εξής:

  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
  • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  • Χρήση εφαρμογών Η/Υ

     Θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» διάρκειας 96 ωρών, από τις παρακάτω:

  • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων – Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση - Επιχειρηματικότητα
  • Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
  • Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
  • Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 480 ωρών θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προκύπτουν από τη κατάλληλη σύζευξη των γνώσεων, δεξιοτήτων, προφίλ, προτιμήσεων του καταρτιζόμενου με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης  που προσφέρουν οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr

oaed espa