Δυνατότητα για πρακτική άσκηση πτυχιούχων άνεργων νέων, διάρκειας 600 ωρών σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, εξέδωσε τη με αριθμ. 12/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (www.oaed.gr και voucher.gov.gr ) για συμμετοχή σε νέα Δράση με αντικείμενο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.».
Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -  ΕΚΤ).
Σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της Πρόσκλησης, προβλέπονται παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους πτυχιούχους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 480 ωρών
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,

Ωφελούμενοι είναι 11.018 άνεργοι, απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που θα συμμετέχουν στη δράση:

  • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της πρακτικής άσκησης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., συμμετείχε σε προηγούμενες ανάλογες δράσεις Voucher το 2013, 2014 και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία πάνω από 100 εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θεωρίας και πρακτικής σε επιχειρήσεις για 2000 περίπου άνεργους νέους, απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ-ΤΕΙ (αρκετούς με μεταπτυχιακούς τίτλους) δικαιούχους voucher.  
Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., προετοιμάζοντας έγκαιρα τα νέα προγράμματα voucher ΑΕΙ – ΤΕΙ και οργανώνοντας την πρακτική άσκηση των νέων ανέργων στις επιχειρήσεις, ΚΑΛΕΙ όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα νέα προγράμματα.
Τι πρέπει να κάνω για να μετέχω ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, στο νέο Voucher ΑΕΙ - ΤΕΙ;
Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως συνεργαζόμενη επιχείρηση πρακτικής άσκησης
Συμπληρώστε την Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας Επιχειρήσεων Πρακτικής που επισυνάπτεται ή επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε εξειδικευμένος σύμβουλος μας να σας δώσει όποια περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία χρειάζεστε.

Τα έμπειρα στελέχη Κατάρτισης και της Μονάδας Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ θα συνεργαστούν μαζί σας στα εξής:

  • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τις διαδικασίες και όρους υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
  • Θα αποτυπώσουν και θα διερευνήσουν τις απαιτήσεις της θέσης πρακτικής άσκησης που προσφέρετε (πλήρης αποτύπωση-περιγραφή της θέσης εργασίας/πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να καλύψετε)

Εξειδικευμένο σύμβουλος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού θα προχωρήσει σε διαδικασία συμψηφισμού των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής της επιχείρησής σας με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των υποψηφίων ανέργων του μητρώου του Κ.Δ.Β.Μ.2, και θα σας  προτείνει έναν ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων.
Στη συνέχεια,

  • Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρακτικά ασκούμενων και να προβείτε σε συνεντεύξεις μαζί τους, ώστε να επιλέξετε τελικά τα άτομα που θα  τοποθετηθούν για πρακτική στην επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: www.voucher.gov.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER 2014 ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ
ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ E-MAIL:
ή

ή ΜΕ FAX ΣΤΟ 25310 70665
ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ (http://www.technopolis-ekp.gr/)
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 25310 27123
Δ/νση ΚΔΒΜ2: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ / ΚΟΜΟΤΗΝΗ

oaed espa